MSA17.21 下上差別(mṛidvadhimātratābheda)

asamāhitasvabhāvā mṛdumadhyā hīnabhūmikā ye ’pi |

hīnāśayāḥ samānā hīnās te hy anyathā tv adhikāḥ || 21 ||[1]

前六及前二,下地亦下心;相似等爲下,翻下則爲上。


[1] āryā (Recited by Dr. Kashinath Nyaupane

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: